Ing. Oleksandr Ishchenko

Diplomová práce

European Union Trade Policy: Background and Current Issues

European Union Trade Policy: Background and Current Issues
Anotace:
Tato práce nabízí komplexní analýzu obchodní politiky Evropské unie (EU), která sleduje její vývoj od období po druhé světové válce až po současnost. Zkoumá vývoj obchodních politik od 50. let 20. století se zaměřením na kritické mezníky, jako je Římská smlouva a utváření společné obchodní politiky EU. Studie rovněž zkoumá rámec obchodní politiky EU a diskutuje o tom, jak jsou přijímána obchodní rozhodnutí …více
Abstract:
This thesis offers a comprehensive analysis of the European Union (EU) trade policy, tracing its development from the post-World War II era to current times. It examines the evolution of trade policies since the 1950s, focusing on critical landmarks like the Treaty of Rome and the shaping of the EU's common trade policy. The study also explores the EU's trade policy framework, discussing how trade …více
 

Keywords

Bilateral and Regional Trade Agreements Climate Change and Sustainable Supply Chains Decision-Making in EU Trade Development Assistance Digital Trade and Data Protection Economic Growth and Job Creation Economic vs. Geopolitical Interests EU-China Comprehensive Investment Agreement (CAI) EU Common Trade Policy EU-Member States Trade Relations EU Trade Agreements (CETA TTIP Mercosur) EU Trade Dynamics EU Trade Institutions European Economic Community (EEC) European Union Trade Policy Global Sustainability Historical Development of EU Trade Market Access for EU Businesses Multilateral Trading System Non-Discrimination Objectives of EU Trade Policy Openness Reciprocity Sustainable Development in Trade Trade and Technology Council (TTC) Trade Challenges Post-Covid-19 Trade Negotiation Challenges Trade Policy Principles Trade Relations (USA China UK) Treaty of Rome UK-EU Trade and Cooperation Agreement World Trade Organization (WTO) Trade-Related Intellectual Property. Cíle obchodní politiky EU dvoustranné a regionální obchodní dohody digitální obchod a ochrana dat dynamika obchodu EU dohoda o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a EU Ekonomické vs. Geopolitické zájmy Evropské hospodářské společenství (EHS) EU-Čína Komplexní investiční dohoda (CAI) EU-USA obchodní vztahy Globální udržitelnost Historický vývoj obchodu EU Hospodářský růst a tvorba pracovních míst Mnohostranný obchodní systém Nediskriminace Obchodní instituce EU Obchodní politika Evropské unie Obchodní vztahy mezi EU a členskými státy obchodní dohody EU (CETA Obchodní výzvy po Covid-19 Otevřenost Přístup na trh pro podniky EU Reciprocita Rozhodování v obchodu EU Rozvojová pomoc Světová obchodní organizace (WTO) Společná obchodní politika EU Rada pro obchod a technologie (TTC) Udržitelný rozvoj obchodu Změna klimatu a udržitelné dodavatelské řetězce Zásady obchodní politiky Římská smlouva duševní vlastnictví související s obchodem.
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2024
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Halouzka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní