Filip Dubec

Bakalářská práce

Mapování trhu pro vstup do segmentu kadeřnických služeb

Market Research for Entering the Sector of Hairdressing Services
Anotace:
Práce je zaměřena na oblast marketingu, konkrétně na marketing služeb, který má svá specifika a je třeba na ně při plánování marketingových a jiných aktivit myslet. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat vlivy makroprostředí pro vstup značky na trh kadeřnických služeb a na jeho základě najít zásadní kritéria, která jsou pro úspěšný vstup na trh důležitá.
Abstract:
This work is focused on the marketing sector, especially on the service marketing that is specific and it is necessary to consider all its issues when planning marketing and other activities. The main aim of the bachelor thesis is to analyze the macro environmental im-pacts on the brand input into the market of hairdresser services and on its basis to find essential criteria that are important for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dubec, Filip. Mapování trhu pro vstup do segmentu kadeřnických služeb. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace