Veronika JENÍKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika staroslověnské tradice v současných učebnicích a studijních příručkách pro základní a střední školy

Problems of Old Slavonic Tradition in contemporary textbooks and handbooks for elementary and secondary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou staroslověnské tradice v současných učebnicích. Mapujeme zde jak teoretické, tak praktické možnosti učebnic a dalších didaktických pomůcek k výuce českého jazyka a literatury, dějepisu či vlastivědy. Znalost této problematiky byla zkoumána na příslušných stupních škol, kde byly rozdány žákům a studentům dotazníky, jež se týkají literárně-historických a jazykových …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of old slavonic traditions in works of contemporary textbooks. We are mapping theoretical options of textbooks as well as practical and other didactic tools used in tuition of czech language and literature, history or geography. Knowledge of this issues was examined on relevant school grades, where students were to fill in questionnaires, concerning themes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENÍKOVÁ, Veronika. Problematika staroslověnské tradice v současných učebnicích a studijních příručkách pro základní a střední školy. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta