Tereza GEMBALOVÁ

Master's thesis

Tablet v základní škole speciální

Tablet in special elementary school
Abstract:
Záměrem, s jakým jsem psala svou diplomovou práci, bylo zjistit, jak žáci v základních školách speciálních pracují s tablety, jak jsou schopni je ovládat, jestli je práce s nimi baví, jak tablety přijímaly atd. Zajímala jsem se o to, jak často se tablety při výuce na těchto školách používají a s jakými aplikacemi žáci pracují. Práci jsem psala také s osobním cílem zjistit, jaký přínos mají tablety …more
Abstract:
The intention with which I wrote my thesis was to find out how the pupils in special schools working with the tablets, how much they are able to deal with them, how much the students enjoy working with them, how they accepted tablets etc. I was interested, how often are tablets used during teaching process at these schools and with which applications pupils work. I wrote my thesis also with my personal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016
Accessible from:: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GEMBALOVÁ, Tereza. Tablet v základní škole speciální. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta