Bc. Milan VESELÝ

Diplomová práce

Systémy třídění se zaměřením na třídění poštovních zásilek na třídících strojích

Anotace:
V úvodu je popsána historie pošty. Je zde také nastíněn současný stav a budoucí záměr České pošty s. p.. Dále je vysvětlena problematika úpravy formátu adresní strany dopisnic a psaní. V další části je popis systému práce třídicího stroje SIEMENS IRV 3000 a také informace o rozmístění tohoto třídicího stroje na jednotlivých sběrných přepravních uzlech. V závěru je popsána úvaha na zvýšení počtu vhodných …více
Abstract:
In the introduction there is described a history of the post office. There is also outlined a current state and a future intention of Czech Post (Česká pošta s. p.). Further there is explained an issue of the formatting of the address side of postcards and writing. In another part there is a job description of the sorting machine SIEMENS IRV 3000 and also information on the location of this sorting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016
Zveřejnit od: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Milan. Systémy třídění se zaměřením na třídění poštovních zásilek na třídících strojích. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 1. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yeoo3q yeoo3q/2
26. 6. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 1. 2016
Bulanova, L.
13. 1. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.