Bc. Milan VESELÝ

Master's thesis

Systémy třídění se zaměřením na třídění poštovních zásilek na třídících strojích

Abstract:
V úvodu je popsána historie pošty. Je zde také nastíněn současný stav a budoucí záměr České pošty s. p.. Dále je vysvětlena problematika úpravy formátu adresní strany dopisnic a psaní. V další části je popis systému práce třídicího stroje SIEMENS IRV 3000 a také informace o rozmístění tohoto třídicího stroje na jednotlivých sběrných přepravních uzlech. V závěru je popsána úvaha na zvýšení počtu vhodných …more
Abstract:
In the introduction there is described a history of the post office. There is also outlined a current state and a future intention of Czech Post (Česká pošta s. p.). Further there is explained an issue of the formatting of the address side of postcards and writing. In another part there is a job description of the sorting machine SIEMENS IRV 3000 and also information on the location of this sorting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016
Accessible from:: 8. 1. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VESELÝ, Milan. Systémy třídění se zaměřením na třídění poštovních zásilek na třídících strojích. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.1.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 8. 1. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses yeoo3q yeoo3q/2
26/6/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12/1/2016
Bulanova, L.
13/1/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.