Bc. Lukáš Pelant

Bakalářská práce

Psychedelické substance: psychosociální koreláty mezi projevy užívání běžných psychedelik, podmínkami užití, spiritualitou a osobnostními rysy uživatelů

Psychedelic substances: psychosocial correlates between symptoms of common psychodelic use, settings of use, spirituality, and personality traits of users
Anotace:
Psychedelika jsou skupinou látek schopných navodit tzv. změněné stavy vědomí, což zahrnuje zejména změny v myšlení, vnímání, sebepojetí, prožívání emocí a přiřazování významů skutečnostem. Tyto látky jsou lidstvem užívány již tisíce let k duchovním účelům a v dnešní době se mnoho studií zabývá jejich terapeutickým potenciálem k léčbě depresí, závislostí, PTSD a obsesí. Užívání psychedelik však v případě …více
Abstract:
Psychedelics are a group of substances capable of inducing so-called altered states of consciousness, which includes changes in thinking, perception, self-concept, experiencing emotions and assigning meanings to facts. These substances have been used by mankind for thousands of years for spiritual purposes, and many studies today address their therapeutic potential for the treatment of depression, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie