Ing. Jiří Dufek

Diplomová práce

Předsednictví v EU: Perspektivy českého předsednictví v Radě

EU Presidency: Prospects of the Czech presidency of the Council
Anotace:
Ve své práci se zaměřuji na institut předsednictví v Evropské unii a perspektivy předsednictví České republiky v roce 2009. Problematika předsednictví je v současné době velice aktuální a diskutované téma, které do budoucna ovlivní postoj jak České republiky k Evropské unii, tak postoj samotné Unie. Práce se primárně zaměřuje na oblast příprav a koncepci jednotlivých priorit České republiky pro její …více
Abstract:
Main focus of my thesis is put on the EU Council. Presidency institute and the perspectives of the Czech Republic Presidency in the first half of 2009. The presidency issue is nowadays rather actual and disscused topic in the Crech Republic and will influence the Czech Republic´s relationship with the EU and also the EU itself. The work focuses primarily on the Czech Republic´s Presidency preparations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matyáš Zrno

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa