Bc. Matej Nemček

Diplomová práce

Integrace Web 2.0 služeb

Web 2.0 Service Integration
Abstract:
Describe the term Web 2.0 and analyze applications build on the principles of the Web 2.0. Describe mashups and its usage. Collaboration with developement of an application called Web 2 Platform. This application allows to integrate various Web 2.0 services to an one part. Developing two connectors enabling selected Web 2.0 services into the application and programming a set of classes which should …více
Abstract:
Zoznámenie sa s pojmom Web 2.0. Popis základných charakteristík aplikácií založených na princípe Web 2.0. Popis mashupov a ich využitia. Spolupráca na aplikácií Web 2 Platform umožňujúcej integrovať Web 2.0 služby do jedného celku. Tvorba dvoch konektorov pristupujúcich k vybraným službám a tvorba pomocných tried pre písanie nových konektorov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika