Bc. Daniela Rusnáková

Bakalářská práce

Probační a mediační služba. Její současná podoba a úvahy, de lege ferenda ve vztahu k trestnímu řízení.

Probation and mediation service. Its current form and considerations, de lege ferenda in relation to criminal proceeding.
Anotace:
V bakalářské práci Probační a mediační služba. Její současná podoba a úvahy, de lega ferenda, ve vztahu k trestnímu řízení popisuji chod této instituce v České republice. V mé práci popisuji stručně historii a vznik Probační a mediační služby ČR. Nejdůležitější částí bakalářské práce je popis právní úpravy Probační a mediační služby z hlediska trestního práva hmotného a procesního. Zabývám se obecně …více
Abstract:
In the bachelor thesis Probation and mediation services. Its current form and considerations de lega ferenda, in relation to prosecution, it is describe the functioning of the institution in Czech Republic. In my thesis I brifely describe the history and origin of Probation and Mediation services Czech republic to 1989. The most important part of the thesis is descriptions of the legislation Probation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní