Mgr. Radka Fráňová

Bakalářská práce

Výuka odborného výcviku 1. ročníku oboru vzdělání Kadeřník, tematický celek "Vodová ondulace"

The teaching vocational training 1st year of field education hairdresser, thematic unit "the water - wave"
Anotace:
V této práci se jedná o vytvoření podkladů pro výuku odborného výcviku 1. ročníku oboru vzdělání Kadeřník.Je zde popsána charakteristika a pojetí oboru vzdělání, jsou zde uvedeny profesní požadavky na učitele odborného výcviku, popsána příprava na vyučování, uvedeny metody výuky, průběh pracovního dne a hodnocení žáků.Ve druhé části je zmínka o historii oboru a je zde podrobně popsán tematický celek …více
Abstract:
In this work is to create teaching materials for training 1st Hairdresser of the training year. Her is the description of the concept and field of education are introduced professional requirements for teacher training, described the preparation of lessons, the methods of teaching, course work and assessment of pupils.The sekond part is the mention of the history of the field and is described in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta