Helena Covelo Molares, Ph.D.

Disertační práce

Úloha m6A modifikace RNA v regulaci genové exprese

The role of m6A modification in the regulation of gene expression
Anotace:
Modifikace a procesování RNA jsou základními kroky eukaryotické biogeneze mRNA. Jakmile molekula pre-mRNA opustí výstupní kanál RNA polymerázy II, přidá se k jejímu 5' konci čepička. Během sestřihu jsou poté vyštěpeny introny a exony se spojí do molekuly mRNA. Poslední krok transkripce zahrnuje štěpení a následnou polyadenylaci 3' konce mRNA. Během transkripce mohou být také modifikovány vnitřní nukleotidy …více
Abstract:
RNA processing and modification are essential steps of mRNA eukaryotic biogenesis. As soon as the precursor mRNA leaves the exit channel of RNA polymerase II, a 5' cap modification is added to the nascent molecule. Intronic sequences are removed and exons are joined together by the splicing machinery. The final step of transcription involves cleavage and subsequent polyadenylation of the mRNA 3' end …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D., Mgr. Libor Krásný, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biomolekulární chemie a bioinformatika / Biomolekulární chemie a bioinformatika