Bc. Filip Halas

Master's thesis

Kurátorství současného umění v kontextu vysokoškolských galerií

Curatorship of contemporary art in the context of academic galleries
Abstract:
Práce Kurátorství současného umění v kontextu vysokoškolských galerií pojednává v první řadě o praktické funkci a poslání kurátora v galerijním provozu zaměřeném na expozici současného umění. Specifickým odvětvím zvoleným pro cíle této diplomové práce jsou galerie provozované v rámci vysokoškolského prostředí. Vysokoškolské galerie fungují ve svém odvětví jako platforma sloužící pro praxi a sběr zkušeností …more
Abstract:
The thesis Curatorship of contemporary art in context of academic galleries deals with practical function of a curator and curating in the gallery space focused on exhibiting contemporary art. The specific branch chosen for aims of the thesis are galleries run on academic ground. University bound galleries are working in its field as a platform serving for practice or experience gain of aspiring curators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2022
  • Supervisor: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta