Theses 

Analýza interní komunikace a využití nástrojů ICT pro komunikaci v konkrétní organizaci – Tereza Jeništová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza Jeništová

Diplomová práce

Analýza interní komunikace a využití nástrojů ICT pro komunikaci v konkrétní organizaci

Analysis of internal communication and utilization of ICT for communication in a specific organization

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou interní komunikace v konkrétní firmě a na základě metody dotazníkového šetření a rozhovoru s majitelem společnosti poskytuje návrhy na její zlepšení. Teoretická část se věnuje definicí interní komunikace, jejím vlivem na fungování firmy a faktory, které ji ovlivňují. Dále jsou uvedeny různé komunikační nástroje, zacílené na ICT nástroje, které mohou firmy využívat pro efektivní interní komunikaci. Praktická část je aplikací získaných poznatků na situaci konkrétní společnosti. Cílem je analyzovat současnou situaci interní komunikace, určit její slabá místa a navrhnout možná řešení na jejich odstranění.

Abstract: The purpose of this thesis is to analyze internal communication in a specific company and propose possible improvements. Such proposal is based on surveys and interviews with company owner. Theoretical part includes definition of internal communication, its effect on company´s functioning process and factors that influence it. Mentioned are also different communication instruments, mainly ICT instruments that can be effectively used for company´s internal communication. Practical part applies acquired findings on a specific situation in a specific company. Aim of this research is to analyze current situation of internal communication, determine its weaknesses and propose possible solutions of their removal.

Klíčová slova: Interní komunikace, nástroje komunikace, aplikovaný výzkum, ICT nástroje, analýza

Keywords: Internal communication, communicaton technology, ICT technology, applied research, analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Vlasta Střížová
  • Oponent: Alena Rohlíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68618

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz