Daniel Chalupa

Bakalářská práce

Vliv dopravní polohy a dopravní obslužnosti na zaměstnanost v okrese Písek

The influence of transportation service and position on employment in the Pisek region
Anotace:
Doprava je jedním z faktorů, které mají velký dopad na rozvoj regionů a jejich postavení z hlediska zaměstnanosti a ekonomické úrovně. V práci se snažím o analýzu a vysvětlení vztahu mezi zaměstnaností a dopravní obslužností v okrese Písek. V úvodu popisuji teoretické přístupy k této problematice, posléze popisuji metody použité v analýze. V části analytické pomocí těchto metod vysvětluji závislost …více
Abstract:
Transport is one of the factors that have a large impact on regional development and position of regions in terms of employment and economic level. In my work I try to analyze and explain the relationship between employment and transport infrastructure in the district of Písek. The introduction describes the theoretical approaches to this issue, and then I describe the methods used in the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Viktor Květoň
  • Oponent: Patrik Pova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65685