Mgr. Petra Urbánková

Bakalářská práce

Fenomén parentifikace a jeho vliv na vrstevnické vztahy v adolescenci

Parentification phenomenon and its impact on peer relationships in adolescence
Anotace:
Cílem této práce bylo zmapovat možné souvislosti mezi fenoménem parentifikace a vrstevníky percipovanou sociální pozicí adolescenta v třídním kolektivu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření. Za účelem zjištění míry parentifikace byla vytvořena vlastní dotazníková metoda. Pozice žáka ve třídě byla zjišťována pomocí Sociometrického-ratingového dotazníku (Hrabal, 1978), který byl za tímto účelem …více
Abstract:
The aim of this study was to explore possible links between the phenomenon of parentification and the social position of an adolescent perceived by peers in the class. The data were collected by a questionnaire survey. In order to measure parentification, a particular questionnaire was created. The position of the pupil in the class was assessed via the Sociometric-rating questionnaire (Hrabal, 1978 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií