Petra MAREŠOVÁ

Bakalářská práce

Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi - sledování bolesti

The evaluation and measurement techniques in nursing practice - monitoring pain
Anotace:
Práce je zaměřena na sledování bolesti pacientů hodnotícími a měřícimi technikami v ošetřovatelské praxi. Hlavním cílem mojí práce je zjistit, zda sestry využívají v nemocničním zařízení hodnotící škály ke sledování bolesti. Stanovením hlavního cíle jsem určila dílčí cíle práce: prozkoumat, zda sestry využívají škály k hodnocení bolesti, zjistit, zda jsou pacienti tázáni na bolest, zjistit, zda sestry …více
Abstract:
The work is focused on monitoring the patient's pain assessment and measurement techniques in nursing practice. The main purpose of my work is to determine whether nurses use in the hospital rating scale to monitor pain. Determination of the main purpose I identified sub Aim: to explore whether nurses use a variety of pain assessment to determine whether patients are asked about pain, determine whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Pelcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Petra. Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi - sledování bolesti. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií