Ing. Hana Polednová

Bachelor's thesis

Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie

Utilization of inorganic salts for thermal energy storage
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje materiály, které mohou být použity pro akumulaci tepelné energie. Hlavní pozornost je zaměřena na anorganické sloučeniny, které mohou být využity jak v případě akumulace citelného tak i latentního tepla. Jsou zde také diskutovány nejdůležitější fyzikální a technické požadavky kladené na perspektivní materiály společně s příklady aplikací
Abstract:
Thi bachelor work is an introduction into materials that can be used for thermal energy storage. Main attention is focused on inorgnanic compounds that can be utilized in the case of sensible as well as latent heat storage. General physical and technical requirements on perspective materials together with examples of applications are also discussed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Lucie Oravová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Polednová, Hana. Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická