Jakub Dolejš

Bachelor's thesis

Geneze operní inscenace

GENESIS OF THE OPERA INCENATION

Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o vzniku divadelní inscenace a jejích jednotlivých krocích, které jsou potřeba kvúspěšnému uvedení nově nastudovávaného operního díla.V první části mojí práce popisuji historický vývoj jednotlivých uměleckých složek divadla, které se na vzniku operního díla podílejí, společně s jejich stručnou charakteristikou.V další části se pak věnuji jednotlivým oddělením divadla …viac
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the origin of the theatrical production and the location of the individual steps that are suitable for quizzes, which are listed in the introductory studied opera. In the first part of my work I describe the historical development of the individual artistic components of the theater, which appear in the operational works involved, together with their structured characteristics …viac
 

Kľúčové slová

opera

Kľúčové slová

marketing

Kľúčové slová

operní produkce

Kľúčové slová

operní inscenace
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedúci: Vladimír DOLEŽAL
  • Oponent: Zuzana LÁSZLOOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna