Theses 

Demografický vývoj a bytová politika v ČR – Bc. Tomáš Waidhofer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Bc. Tomáš Waidhofer

Bachelor's thesis

Demografický vývoj a bytová politika v ČR

Demographic Development and Housing Policy in the Czech Republic

Anotácia: Předmětem bakalářské práce Demografický vývoj a bytová politika v ČR je postihnout obecnou charakteristiku města Brna a podat stručný přehled o realizaci bytové politiky v tomto městě. Práce se zaměřuje zejména na popis základních finančních nástrojů bytové politiky města v podobě Fondu bytové výstavby a Fondu rozvoje bydlení. První část popisuje Brno z hlediska geografického, demografického, socioekonomického a bytového. Druhá část se věnuje samotné bytové politice a ve třetí části jsou zdůrazněny vybrané nástroje zabezpečující naplňování cílů bytové politiky města Brna.

Abstract: The subject of the bachelor s dissertation called Demographic Development and Housing Policy in the Czech Republic is to provide the general characteristic of the city of Brno and to give the brief survey of the housing policy implementation in this city. The dissertation concentrates in particular on description of basic financial instruments of the city housing policy in the form of the Housing Construction Fund and Housing Development Fund. The first part describes Brno from the geographic, demographic, socio-economic and housing point of view. The second part concentrates on the housing policy proper and in the third part the chosen instruments securing fulfillment of goals of the housing policy of the city of Brno are emphasized.

Kľúčové slová: demografický vývoj, domovní fond, bytový fond, bydlení, bytová politiky, nástroje bytové politiky demographic development, housing stock, dwelling stock, housing, housing policy, housing policy instruments

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedúci: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 18:20, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz