Radek Hučín

Diplomová práce

Penetrační testování webových aplikací

Penetration Testing of Web Applications
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou bezpečnosti webových aplikací. Na začátku práce je uvedena rešerše aktuálního stavu na poli penetračního testování. V teoretické práci je pak popsán samotný pojem penetrační testování, jeho typy, výhody i nevýhody a také několik standardů, které s tímto typem bezpečnostního testování úzce souvisejí. Součástí práce je i analýza několika reportů zaměřených na zranitelnosti …více
Abstract:
This work addresses problematics of web application security. At the beginning of the thesis is the research of the current state of penetration testing. The theoretical part of work describes the concept of penetration testing itself, its types, advantages and disadvantages as well as several standards that are closely related to this type of security testing. Part of the thesis is also an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Plucar
  • Oponent: Ivan Zelinka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost