Bc. Jakub Moučka

Diplomová práce

Development of a small open economy with labour market frictions in times of crisis : Non-stationary DSGE model of the Czech economy

Development of a small open economy with labour market frictions in times of crisis : Non-stationary DSGE model of the Czech economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce Vývoj malé otevřené ekonomiky s frikcemi trhu práce v krizových obdobích: Nestacionární DSGE model České ekonomiky je provedení analýzy strukturálních změn v dynamice ekonomiky České republiky, zejména jejího trhu práce. Cílem této práce je identifikovat dopady negativních šoků na dynamiku economiky, které nastaly v průběhu finanční krize v roce 2008 a koronavirové krize v …více
Abstract:
The objective of masters thesis Development of a small open economy with labour market frictions in times of crisis: Non-stationary DSGE model of the Czech economy is performing an analysis of structural changes in dynamics of the economy of the Czech Republic, especially its labour market. This thesis aims to identify the impacts of negative shocks on the dynamics of the economy that occurred during …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta