Bc. Veronika Fojtů

Diplomová práce

Vztah srdeční frekvence při zátěži a v zotavení ke komponentám metabolického syndromu a kardiorespirační zdatnosti u obézních žen

Relation of exercise – related heart rate and heart rate recovery to components of metabolic syndrome and cardiorespiratory fitness in obese women
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnotit vliv 3 měsíční pohybové léčby na varianty srdeční frekvence, tělesné zdatnosti a parametry metabolického syndromu v souboru obézních žen a vztahy mezi variantami srdeční frekvence a komponentami metabolického syndromu a tělesné zdatnosti po pohybové léčbě. Soubor 35 obézních žen absolvoval před i po pohybové léčbě spiroergometrii, měření základních antropometrických, kardiovaskulárních …více
Abstract:
The aim of study was to evaluate three-month of exercise therapy on heart rate variations (heart rate recovery HRR, chronotropic index ChI, HRrest) cardiorespiratory fitness and components of metabolic syndrome in obese women. All subjects underwent before and after exercise therapy – an examination of anthropometric, cardiovascular and metabolic parameters and spiroergometry. Exercise therapy consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie