Bc. Lukáš Karafiát

Bakalářská práce

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Industrial Injury and Occupational Disease
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou pracovní úrazy a nemoci z povolání. Práce poskytuje vzhled do České právní úpravy této oblasti, a to nejen skrze právní úpravu de lege lata, ale v závěru obsahuje též návrhy de lege ferenda. V práci je použita především metoda analytická a komparační. Právě díky metodě komparační, prostřednictvím které porovnávám právní úpravu České republiky a sousedního Německa obsahuje …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is accidents at work and occupational diseases. The thesis provides an insight into the Czech legislation in this area, not only through the legislation de lege lata, but in the end also contains proposals de lege ferenda. The thesis uses mainly analytical and comparative method. Thanks to the comparative method, through which I compare the legislation of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: Mgr. Eva Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní