Mgr. Jiří Plesník, Ph.D.

Bachelor's thesis

Úloha polymorfismů v regulačních oblastech genů v patogenezi schizofrenie

The role of polymorphisms regulations regions of genes in pathogenesis of schizophrenia
Abstract:
Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, které významně ovlivňuje vnímání reality nemocného. Postihuje přibližně 1% z celosvětové populace a je známa velká různorodost schizofrenních příznaků. Během této nemoci dochází k velkým změnám osobnosti tohoto člověka, kdy není jedinec dále schopen pokračovat v předchozím životě. Četné rodinné, adopční a asociační studie odhalily vysokou heriabilitu tohoto …more
Abstract:
Schizophrenia is a serious mental disorder that significantly affects the patient's perception of reality. It affects approximately 1% of worldwide population and it is known large variety of schizophrenic symptoms. During this disease there are large changes in personality of this person, the individual is not able to continue in his previous life. Numerous family, adoption and association studies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta