Mgr. Jiří Plesník, Ph.D.

Bachelor's thesis

Úloha polymorfismů v regulačních oblastech genů v patogenezi schizofrenie

The role of polymorphisms regulations regions of genes in pathogenesis of schizophrenia
Anotácia:
Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, které významně ovlivňuje vnímání reality nemocného. Postihuje přibližně 1% z celosvětové populace a je známa velká různorodost schizofrenních příznaků. Během této nemoci dochází k velkým změnám osobnosti tohoto člověka, kdy není jedinec dále schopen pokračovat v předchozím životě. Četné rodinné, adopční a asociační studie odhalily vysokou heriabilitu tohoto …viac
Abstract:
Schizophrenia is a serious mental disorder that significantly affects the patient's perception of reality. It affects approximately 1% of worldwide population and it is known large variety of schizophrenic symptoms. During this disease there are large changes in personality of this person, the individual is not able to continue in his previous life. Numerous family, adoption and association studies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta