Bc. et Bc. Kristýna Cejnková

Diplomová práce

Nábor zaměstnanců v České republice a Brazílii (komparativní případová studie)

Recruitment process in the Czech Republic and Brazil (comparative case study)
Anotace:
Předmětem zájmu diplomové práce „Nábor zaměstnanců v České republice a Brazílii (komparativní případová studie)“ je identifikace společných a odlišných rysů, jež se objevují při náborech pracovníků do restauračních zařízení ve dvou odlišných kulturách, jejich vysvětlení a následná formulace konkrétních doporučení souvisejících s náborem v těchto zemích. Teoretická část s využitím odborné literatury …více
Abstract:
The goal of this Master´s thesis, „Recruitment process in the Czech Republic and Brazil (comparative case study)“, is to identify similarities and differences in the recruitment process in restaurants in two different cultures, their explanation and subsequent formulation of recommendations for recruitment in these countries. The theoretical part of the work describes, with use of scientific resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta