Andrea RÁŽOVÁ

Bakalářská práce

Odborné sociální poradenství pro osoby s tělesným postižením v Ústí nad Labem

Professional social counseling for the physically disabled in Ústí nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podobou odborného sociálního poradenství pro osoby s tělesným postižením v Ústí nad Labem. Hlavním cílem práce je zjistit různé podoby, které odborné sociální poradenství směřované právě na osoby s tělesným postižením, má. Autor ve své práci zmiňuje současnou podobu poradenství. Na základě rozhovorů s respondenty je zřejmé posoudit, kolik podob může odborné sociální poradenství …více
Abstract:
The present thesis deals with the different forms of professional social counselling for persons with physical disabilities in Ústí nad Labem. The main objective of this work is to identify the different forms that professional social counselling directed just to people with disabilities has. The author mentions in his work the contemporary form of advice. Based on interviews with the respondents clearly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radka Michelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁŽOVÁ, Andrea. Odborné sociální poradenství pro osoby s tělesným postižením v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická