Pavel Hotovec

Master's thesis

Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice - náklady na vybudování a údržbu silničních sítí

The effect of population density on the costs of municipalities in the Czech Republic - the cost of construction and maintenance of road networks
Abstract:
Dopravní infrastruktura v obcích a městech je velice důležitou součástí života jak jednotlivce, tak i celé společnosti, a působí na nás mnoha, jak pozitivními, tak i negativními, vlivy. Aby působila na dané území co nejvíce pozitivním, a co nejméně negativním způsobem, se stará územně příslušná obec, která svým rozhodováním určuje, v jaké podobě bude dopravní infrastruktura budována a udržována. Stejně …more
Abstract:
Transport infrastructure in towns and cities is a very important part of life for individuals and also for whole society. Due to this fact there is a lot of positive and negative effects of trasport infrastructure. To provide mostly positive influence and few negative effects municipalities creates rules and standards how to built and maintained transport infrastructure. As well as other public services …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Eliška Vejchodská
  • Reader: Jana Kalabisová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41396