Petr Dohnal

Bachelor's thesis

Eutanazie

Euthanasia
Anotácia:
Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma eutanázie. Cílem bakalářské práce je popsat problematiku eutanázie. V teoretické části bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se eutanázie, je přiblížena její historie a popsány jednotlivé formy eutanázie. Dále se práce zabývá pojetím eutanázie ve světě a v České republice. Závěru teoretické části je věnována paliativní a hospicová péče. Praktická …viac
Abstract:
The topic of euthanasia was chosen for the bachelor's thesis. The aim of the bachelor thesis is to describe the issue of euthanasia. The theoretical part of the bachelor's thesis explains the basic concepts related to euthanasia, its history is described and the various forms of euthanasia are described. Furthermore, the work deals with the concept of euthanasia in the world and in the Czech Republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ygil9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Jarmila Lavičková
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.