Lenka MACKOVÁ

Diplomová práce

Adolf Černý jako zakladatel české vědecké sorabistiky

Adolf Černý as the founder of Czech scientific sorabistic
Anotace:
Ve své diplomové práci zachycuji osobnost Adolfa Černého. Zaměřuji se na jeho přínos pro českou kulturu. Jeho celoživotním zájmem byli Lužičtí Srbové, jejich způsob života, kultura a literatura. Černý s těmito aspekty seznamoval českou veřejnost. Nejprve popisuji život Adolfa Černého a jeho zájem o Lužické Srby. Poté se zaměřuji na osobnosti, které ovlivnily jeho činnost a byly jeho vzory. Následně …více
Abstract:
In my thesis I describe the personality of Adolf Černý. I concentrate on his acquisition for Czech culture. Particularly I describe life of Adolf Černý and his interest of Lusatian Serbs. Then I concentrate on personalities which affected him and they were his patterns. Then i describe rich creative activity of Černý. I analyse his literary scientific and professional ethnographic activity. In connection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKOVÁ, Lenka. Adolf Černý jako zakladatel české vědecké sorabistiky. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující

Práce na příbuzné téma