Bc. Klára Hečlová

Bakalářská práce

Role osobnostních dispozic v sebehodnocení schopnosti empatie

Interpersonal dispositions and self-evaluation of empathic skills
Anotace:
Tato studie se zaměřuje na interindividuální rozdíly a jejich roli v sebehodnocení empatie. Cílem výzkumu bylo na základě teorie ověřit možné vtahy mezi zvolenými osobnostními rysy, negativní afektivitou a empatií. Z osobnostních rysů jsem hlouběji zkoumala potřebu kognitivního uzavření (NFCC), citlivost vůči odmítnutí (RS) a interpersonální závislost (ID). Studie se zúčastnilo 170, respektive 169 …více
Abstract:
This study focuses on interindividual differences and their role in self-reported questionnaire of empathy. The goal of the research was to verify the possible tensions between chosen personality traits, negative affectivity and empathy. From personality traits, I have explored the need for cognitive closure (NFCC), rejection sensitivity (RS) and interpersonal dependency (ID). The study was attended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Daňsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií