Mgr. Hana ČERNÁ

Disertační práce

Změna majetkové struktury severozápadních Čech v letech 1945-1948. Konfiskace a znárodnění v oblasti průmyslu

Changes in ownership structure in North-western Bohemia 1945-1948. Confiscation and nationalisation in the industry.
Anotace:
Po skončení druhé světové války prošla obnovená Československá republika a k ní opět připojené severozápadní Čechy výraznou proměnou. Atmosféra ve společnosti byla velmi radikální a zdejší obyvatelstvo požadovalo důrazné potrestání německých spoluobčanů a přestavbu místního hospodářství. Na počátku přestavby hospodářství a průmyslu v severozápadních Čechách byla národní správa, která se vztahovala …více
Abstract:
After the Second World War inhabitants of restored Czechoslovak republic were very radical, mainly in question of punishing the Germans, and they were also left-wing orientated, what was perceptible in claims of rebuilt of national economy rise of state sector of industry, production planning, etc. Changes in Czechoslovak economy, which were done in connection of these social atmosphere, were bigger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Hana. Změna majetkové struktury severozápadních Čech v letech 1945-1948. Konfiskace a znárodnění v oblasti průmyslu. Ústí nad Labem, 2018. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta