Jan BRČÁK

Bakalářská práce

ORC systémy pro využívání tepla s nižším energetickým potenciálem

ORC systems for low-potential heat utilization
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje popis jednotlivých zdrojů s nízkým energetickým potenciálem a jejich využití v oblasti ORC, popis ORC technologie, včetně návrhu, stavby a výběru vhodné pracovní látky. Praktická část se zabývá analýzou experimentálních dat mikro-kogenerační ORC jednotky.
Abstract:
The bachelor thesis contains a description of low potential heat sources and their utilization in the ORC field, description of ORC technology including structure, design, and choice of a suitable working fluid. The practical part deals with the analysis of experimental data of the micro-cogeneration ORC unit.
 

Klíčová slova

ORC nízkopotenciální teplo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Richter

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRČÁK, Jan. ORC systémy pro využívání tepla s nižším energetickým potenciálem. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.