Bc. Jana Petraturová, DiS.

Bakalářská práce

Místní referendum v České republice

Local referendum in the Czech republic
Anotace:
Téma práce je „Místní referendum v ČR“. Práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Kapitola první je obecná charakteristika demokracie a referenda. Druhá kapitola je především zaměřena na celou právní úpravu místního referenda na našem území, včetně jeho konání a podmínek. Ve třetí kapitole se věnuji zahraničním státům a jejich využitím místního referenda. Cílem …více
Abstract:
The topic of the thesis is "Local referendum in the Czech Republic". The thesis is divided into three main chapters, which are divided into subchapters. The first chapter is a general characteristic of democracy and referendum. The second chapter focuses primarily on the entire legal regulation of the local referendum in our territory, including its conduct and conditions. In the third chapter I deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní