Jitka Podmanická

Bakalářská práce

Postupné snižování nároků přijímacího řízení na střední a vysoké školy, chyba nebo nutnost?

Gradual reduction in admission requirements for colleges and universities, error or necessity?
Anotace:
Vlivem demografického vývoje ubývá počet uchazečů o studium na středních odborných učilištích, ale nedochází pouze k úbytku na již zmíněném typu škol, dochází i ke změnám preferencí a přesunu poptávky směrem ke gymnáziím, neboť studenti a jejich rodiče se zaměřují na studium vysoké školy, které považují v současné době za nutnost. Tím dochází k odlivu studentů ze středních odborných učilišť a někteří …více
Abstract:
Number of applicants not only for secondary apprentice schools but also is decreasing due to demographic development. Things that are changing are also the preferences and shift of demand towards grammar schools as the students and their parents try to concentrate on university studies which they considers as a necessity nowadays. This is the cause for outflow of students from the secondary apprentice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Irina Bekisheva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33215

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství