Bc. Petra Vytisková

Diplomová práce

Přístupy zdravotnického personálu k lidem se spinálním poškozením v rané fázi

Attitudes of medical staff towards people with spinal damage at an early stage
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přístupy zdravotnického personálu k lidem s poraněním páteře a míchy v období krátce po úrazu. Práce je pojata subjektivně z pohledu lidí, kteří jsou hospitalizováni na Spinální jednotce.
Abstract:
The diploma thesis deals with medical personnel approach towards people with injured spine and spinal cord in the period shortly following the injury. The thesis has been written subjectively from the point of view of people that are hospitalized at the Spinal Unit.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální andragogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.