Bc. Barbora Kopřivová

Diplomová práce

Funkcionalizace tkáňového nosiče založeného na PVA pomocí růstových faktorů

Functionalization of PVA based scaffolds by the growth factors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přípravou tkáňových nosičů z PVA metodou elektrostatického zvlákňování (electrospinningu) s inkorporovanými trombocytárními růstovými faktory. Čtenář je v teoretické části seznámen zejména s biologicky aktivními látkami, metodami výroby tkáňových nosičů a vodě rozpustnými polymery, především tedy polyvinylalkoholu. Experimentální část obsahuje přípravu nanovlákenných …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the preparation of tissue scaffolds from PVA by electrostatic spinning (electrospinning) with incorporated thrombocyte growth factors. In the theoretical part, the reader is familiar with biologically active substances, methods of production of tissue scaffolds and water-soluble polymers, especially the polyvinyl alcohol. The experimental part includes the preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopřivová, Barbora. Funkcionalizace tkáňového nosiče založeného na PVA pomocí růstových faktorů. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní