Bc. Natálie MAJEROVÁ

Diplomová práce

Využití a zneužití ionizujícího a neionizujícího záření

The use and misuse of ionizing and non- ionizing radiation
Anotace:
Předkládaná diplomové práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Podstatou teoretické části je seznámení čtenáře se základními pojmy ionizujícího a neionizujícího záření, jejich druhy, zdroje, vliv na člověka a také možné využití a zneužití. Cílem práce bylo zhodnocení možného využití a zneužití ionizujícího a neionizujícího záření, pro lepší přehlednost jsou zjištěné informace zahrnuty ve …více
Abstract:
This dissertation is divided in two parts: a theoretical, and a practical one. The purpose of the theoretical part is to introduce the reader to the elementary terms of ionizing and non-ionizing radiation, their types, sources, influence on humans, as well as possible manners of their use and abuse. The goal of the thesis is to evaluate possible use and abuse of ionizing and non-ionizing radiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJEROVÁ, Natálie. Využití a zneužití ionizujícího a neionizujícího záření. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yfyh72 yfyh72/2
13. 8. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.