Bc. Kristýna Pavlíčková

Bakalářská práce

Postoj Spojeného království k vybraným otázkám evropské bezpečnostní a obranné spolupráce

The attitude of the United Kingdom to selected issues of European security and defence cooperation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postojem Spojeného království k evropské bezpečnostní a obranné spolupráci v letech 2007 - 2016. Jedná se komparativní studii, ve které jsou zkoumány přístupy po sobě jdoucích vlád Gordona Browna a Davida Camerona. Celkový postoj těchto vlád je hodnocen na základě jejich přístupu k vybraným oblastem evropské bezpečnostní a obranné spolupráce. Čtyři vybrané oblasti jsou: mise …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is attitude of the United Kingdom to European security and defence cooperation between the years 2007 - 2016. The thesis focuses on comparison of the attitude of Gordon Brown's and David Cameron's governments. The overall attitude is assessed on the basis of the governments' attitudes to four selected areas of security and defence cooperation in Europe. These areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií