Bc. Martin Šudoma

Diplomová práce

Komparativní analýza konkurenceschopnosti nákladní dopravy Českých drah, a.s. na středoevropském železničním trhu

Comparative analysis of competitive advantage of freight traffic ČD, a. s. in the Middle Europe market
Anotace:
Cíl práce je provést komparativní analýzu konkurenceschopnosti nákladní dopravy ČD, a.s. v oblasti střední Evropy. Součástí je i analýza finančního stavu jednotlivých společností a poplatků za použití dopravní infrastruktury. Nezbytnou součástí jsou i návrhy na zlepšení negativního vývoje dělby přepravní práce mezi silnicí a železnicí.
Abstract:
Point of my dissertation is comparative analysis of freight traffic ČD, a. s. in the Middle Europe. Dissertation is including financial analysis of railway companies in the Middle Europe and analysis of charge of using railway track as well. At the last part of dissertation are proposals to increase railway performance in freight transport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šudoma, Martin. Komparativní analýza konkurenceschopnosti nákladní dopravy Českých drah, a.s. na středoevropském železničním trhu. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera