Mgr. Jana Holubová

Bakalářská práce

Vliv rodičů na rozvoj řeči dítěte do 3 let věku

Parent's influence on speech development of children under 3 years of age
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena především na řečový vývoj dítěte do tří let věku a komunikaci mezi matkou a dítětem. Předmětem teoretické části práce je vliv dědičnosti a prostředí, fáze řečového vývoje, význam rodiny, prvky komunikace a možnosti jejich vlivu na tento vývoj. Cílem kvalitativně orientovaného výzkumu je prezentovat, jak matky o rozvoji řeči svých dětí uvažují a jakým způsobem jej ovlivňují …více
Abstract:
This thesis is focused on speech development of children under three years of age and on communication between a mother and a child. The main topic of the theoretical part is the influence of heredity and environment, the phases of speech development, the importance of family, communication elements and their potential impact on this development. The purpose of the qualitatively oriented research is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta