Bc. Michal LÖFLER

Diplomová práce

Srovnání témat naší a evropské kinematografie - Česká nová vlna a Francouzská nová vlna

Topic Comparison of Ours and European Cinema - Czech New Wave and French New Wave
Anotace:
Šedesátá léta dvacátého století jsou významným přínosem pro kulturu a umění obecně. Cílem této práce je poskytnout komplexní informace o hnutí s označením nová vlna, se zaměřením na Čechy a Francii a na konkrétní rozbory snímků vznikajících v tomto období a v těchto zemích. Obsahuje obecnou část, kde jsou nastíněny společenské podmínky pro vznik obou vln. Následně jsou také shrnuty obecné znaky, jak …více
Abstract:
The sixties of the twentieth century are an important contribution to the culture and the arts in general. The aim of this thesis is to provide comprehensive information on the movement labeled as a New Wave, with a focus on Czech Republic and France, and particular analysis of films produced in this period and in these countries. It contains a general part, which outlines the social conditions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÖFLER, Michal. Srovnání témat naší a evropské kinematografie - Česká nová vlna a Francouzská nová vlna. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia