Mgr. Martin Petržela

Bakalářská práce

Supergenní mineralizace na Sb-rudních výskytu Hynčice pod Sušinou

Supergeneous mineralization of the Sb-occurrences Hynčice pod Sušinou
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám popisem supergenní mineralizace antimonu na lokalitě Hynčice pod Sušinou. Práce je rozdělena na 2 části. První, rešeršní část obsahuje dosavadní známé informace o lokalitě. Druhá část se zabývá popisem a určením supergenní mineralizace Sb-okrů. Lokalita leží ve východní části lugika, ve staroměstském krystaliniku. As-Sb formace zrudnění je uložena v amfibolitech, …více
Abstract:
In my bachelor work I deal a description of supergenous antimony mineralization at the site Hynčice pod Sušinou. The work is divided into 2 parts. The first part contains informations about the locality. The second describes and determines supergenous mineralization of Sb-ocher. The site lies in the eastern part of lugikum in staroměstské krystalinikum. As-Sb mineralization formation is stored in amphibolites …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.