Ondřej Markovič

Diplomová práce

Stabilita řešičů soustav obyčejných diferenciálních rovnic

Stability of integrators of the ordinary differential equations systems
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vyhodnocení numerických metod k řešení specifického systému obyčejných diferenciálních rovnic. Ne méně důležité je pro nás zkoumání jiného pohledu na klasickou mechaniku, která je popsána hamiltonovským systémem. Tyto autonomní diferenciální rovnice vykazují mnoho zajímavých vlastností, ve smyslu hamiltonovského toku, jako například symplekticita a symetrie. Tyto vlastnosti …více
Abstract:
The main focus of this master's thesis is to evaluate numerical methods for solving specific systems of ordinary differential equations. No less important to us is to research a different view on classical mechanics, that is descibed by Hamiltonian system. These autonomous differential equations show many interesting properties, in the sense of Hamiltonian flow, such as symplecticity and time reversal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Bohumil Krajc
  • Oponent: Jan Kracík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava