Bc. Martina Odrazilová

Diplomová práce

Vliv motivace na fluktuaci operátorů call centra

Effect of > > motivation on the fluctuation of call center operators
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá vlivem motivace na fluktuaci operátorů call centra, přičemž jako hlavní motivační prvek je bráno v potaz podnikové vzdělávání. Tato práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a empirickou. Teoretická část vysvětluje problematiku fluktuace a její úskalí. Věnuje se tématu motivace, jako cestě ke snížení vysoké fluktuace v podniku. Za významný motivační nástroj …více
Abstract:
Master's thesis (dissertation) deals with the influence of motivation on the fluctuation of call center operators and as the major motivational element is taken into account the company education. This dissertation is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part explains the fluctuation problems and its pitfalls. It devotes to the motivation theme, as the way to reduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šimberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta