Lucie Ondrušová

Bakalářská práce

Sociálně právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče, problematika pěstounských rodin

Social and legal protection of children – foster care, problems of foster families
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí v České republice. Jsou zde popsány formy náhradní rodinné péče. Bakalářská práce se podrobně zabývá problematikou pěstounských rodin a také dávkami pěstounské péče. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na zjištění, kolik osob by bylo ochotno přijmout dítě do náhradní rodinné péče a jaká by byla jejich motivace.
Abstract:
Bachelor thesis deals with substitute family care in Czech Republic and also describes the forms of substitute family care. It also explains in detail the issues of foster families and describes the benefits of foster families. The practical part of the bachelor thesis is focused on finding out how many people would be willing to accept children into alternative family care and what would be their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/atjc2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě