Bc. Pavel Nekoranec

Bakalářská práce

Good girls go to heaven, bad girls go to London? Role metropole na osobní život studentek elitní vysoké školy

Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go to London? Urban Influence on the Personal Life of Elite University Students
Anotace:
Práce se věnuje tématu integrace mezinárodních studentů v zahraničí, vymezené skupinou afrických studentek na elitní vysoké škole ve Velké Británii. Cílem práce je analyzovat na změny v osobním životě, způsobené pobytem v zahraničí, zjistit, jakou roli v tomto případě zaujímá domov a rodina. Dále se práce věnuje podobě a důležitosti integrace a faktory, které ji determinují. Zásadní je pak význam kosmopolitismu …více
Abstract:
The thesis deals with integration of international students in foreign countries, focused at group of the African students at elite university in the Great Britain. The aim of the work is to analyze the changes in their personal life, caused by living abroad, and discover the influence of their home country and family. Further deals with the importance of integration and factors that determine it. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nekoranec, Pavel. Good girls go to heaven, bad girls go to London? Role metropole na osobní život studentek elitní vysoké školy. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma