Jan KŮST

Bakalářská práce

Analýza a komparace společných prvků v dílech R.U.R. Karla Čapka a Domu o tisíci patrech Jana Weisse

Analysis and comparison of common features in R.U.R. by Karel Čapek and The House of a Thousand Floors by Jan Weiss
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dramatem R.U.R. Karla Čapka a románem Dům o tisíci patrech Jana Weisse. Cílem práce je analyzovat a komparovat společné prvky obou děl a uvést díla do kontextu doby. Součástí práce je také stručné pojednání o životě obou autorů a okolností, jež vedly ke vzniku děl.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the drama R.U.R. written by Karel Čapek and the novel House of a Thousand Floors written by Jan Weiss. The goal of this thesis is to analyse and compare common motives in both works and to put them in historical context. The thesis also includes a short summary of both author's lives and the circumstances that led to the creation of their works.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Křehlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮST, Jan. Analýza a komparace společných prvků v dílech R.U.R. Karla Čapka a Domu o tisíci patrech Jana Weisse . Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ ČJ se zaměřením na vzdělávání