Mgr. Petra DUFKOVÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

Genetic analysis of autosomal and X-linked markers across a mouse hybrid zone

Genetic analysis of autosomal and X-linked markers across a mouse hybrid zone
Abstract:
Understanding the genetic basis of reproductive isolation is the ultimate goal of the studies of speciation. We studied gene flow and its barriers at both autosomal and X-linked markers across the central European portion of the hybrid zone between two house mouse subspecies, Mus musculus musculus and M. m. domesticus.
Abstract:
Hlavním cílem prací zabývajících se speciací je porozumění genetickému základu reprodukčních izolací. V této práci jsme se zabývali tokem genů a jeho bariérami u autozomálních i X-vázaných molekulárních znaků ve středoevropské části hybridní zóny myši domácí(poddruhy Mus musculus musculus and M. m. domesticus)
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 8. 2010
Accessible from:: 5. 8. 2010
Identifier: 20881

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUFKOVÁ, Petra. Genetic analysis of autosomal and X-linked markers across a mouse hybrid zone. Č. Bud., 2010. rigorózní práce (RNDr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 08. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 8. 2010 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta